Socialistas de Arteixo se solidarizan con vecinos y comerciantes locales

A través de distintos comunicados, la agrupación trasmite a los vecinos que trasladarán sus inquitudes de índole comercial y/o personal

El grupo socialista de Arteixo se solidariza con los comerciantes y vecinos de Arteixo. En distintos comunicados en los que explican que “os veciños e comerciantes do entorno da Avenida de Fisterra, onde a Xunta de Galicia está desenrolando a ampliación do carril da AC-552, non entenden como se pode deixar sen atender súas demandas, por non planificar a implantación de novas zonas de aparcamento que faciliten súa vida, moi limitados neste entorno, e o estacionamento dos clientes de negocios que dependen en boa medida da súa existencia para desenrolar actividade”.

Y agregan que “locais que levan dende fai 60 anos, como a

Panadería Rozas, vexan en perigo a súa actividade pola eliminación de case todo

o seu aparcamento frontal, sen que dende a Xunta de Galicia lle dean

alternativas”.

Asimismo, el PSOE Arteixo aseguró que ha presentado alegaciones a la modificación de las normas de planificación en el Polígono de Sabón. “Desde el Grupo Municipal Socialista no daremos la espalda a nuestro comercio local, que debe contar con el pleno apoyo de su administración a fin de mantener una actividad vital para la economía de las familias arteixanas y el dinamismo y la seguridad de nuestros vecinos”, aseguran.

Licencia de actividad

de parcela incendiada en Sabón

Por otra parte y con fecha de hoy, la ejecutiva municipal

socialista dice estar preocupada “tras recibir chamadas de veciños e

traballadores dos arredores da parcela, polo incendio da planta de compostaxe

de Sabón, que leva expulsando fume 8 días”.

“As persoas máis afectadas directamente explican que a

situación lles produce varios problemas importantes: picores en ollos e gorxa,

depósito de cinzas sobre as súas casas, mala calidade do aire, etc. Tras

realizar unha visita ao lugar puidemos comprobar como os malos cheiros afectan á

zona deportiva e de colexios”.

“Por todo iso, acabamos de solicitar ao Concello a licencia de actividade pertinente, unicamente ca finalidade de comprobar que esta existe, está en vigor e que se axusta á legalidade vixente”, informan a los vecinos.