O investimento adicional en educación garantizou a presencialidade

Cole seguro

O investimento adicional en educación en Galicia durante o curso 2020/2021 centrouse en garantir a presencialidade segura.

Durante o curso escolar 2020/2021, na Comunidade Autónoma de Galicia investíronse de forma extraordinaria 198,4 millóns de euros co fin de facer fronte á COVID-19 no ámbito educativo, un 7,7% adicional con respecto ao orzamento de educación do curso inmediatamente anterior á pandemia. Unha porcentaxe moi similar á media española do 7,9%. Este é un dos datos recollidos no informe do proxecto Cole Seguro “O investimento adicional en educación para a adaptación ao contexto COVID-19 en Galicia: análise do curso 2020/2021” que se fixopúblico hoxe.

Este informe, apoiado pola Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia e elaborado pola Plataforma de Infancia e Political Watch dentro da súa iniciativa conxunta Cole Seguro, sinala que, do total de fondos extraordinarios destinados a educación en Galicia a metade proveñen do investimento estatal (52,3%) e a metade do investimento propio autonómico de Galicia. Un esforzo autonómico superior a o de outros territorios, situándose a media española no 30%, e recoñecido polas familias, xa que case 3 de cada 4 familias consultadas en Galicia indican que o aproveitamento educativo durante este curso foi similar ao de outros cursos (58% de media en España).

En Galicia, un 65,7% do investimento extraordinario en educación dedicouse á adaptación aos protocolos COVID-19. Galicia foi a Comunidade Autónoma, despois de Navarra, que máis investiu en obras para ampliar ou adaptar os centros educativos, dedicando 24 millóns de euros a este concepto. Ademais, 1 de cada 3 euros investidos en Galicia foron á contratación de persoal docente e de apoio á coordinación de protocolos COVID-19. E máis da metade das familias consultadas en en a Comunidade Autónoma consideran que a redución do número de estudantes por aula mellorou a calidade da educación (57,7%).

A Comunidade dedicou un 8,9% do investimento extraordinario en educación á extensión da educación dixital. Mentres que no primeiro trimestre só o 39% das familias en España manifestaban que a educación dixital nos seus centros era boa ou excelente, a final de curso esta proporción ascendía a un 52% en Galicia, coincidindo coa media estatal. Destaca que Galicia investiu en educación dixital a metade que a media do Estado, aínda que isto pode deberse á existencia de programas relacionados coa educación dixital de forma previa á pandemia.

Por outra banda, Galicia foi a Comunidade que máis fondos destinou a programas para garantir a equidade educativa. Aínda así, 1 de cada 2 familias consultadas en Galicia considera que as medidas para garantir a igualdade de oportunidades seguen sen ser suficientes. A este respecto, destaca o investimento de 7,6 millóns de euros nun programa de bolsas e axudas para a compra de libros e material escolar, no que se flexibilizaron os límites de renda para dar unha maior cobertura ao alumnado beneficiario. Ademais, Galicia é a Comunidade que maior investimento para a adaptación e reforzo do comedor escolar (24,5 millóns de euros) realizou a cargo dos fondos extraordinarios.

É importante sinalar tamén que, a metade dos nenos e nenas en España viron alterado o seu dereito ao descanso no centro escolar. No 3% dos casos non puideron saír ao patio durante a hora do recreo e nun 47% só puideron saír algúns días á semana. Ademais, 4 de cada 5 familias (82%) en Galicia consideran que as medidas que se tomaron poden impactar negativamente na saúde mental e o benestar emocional dos nenos e nenas. Con todo, non se atopou ningunha evidencia de execución orzamentaria relativa a estes programas durante o curso 2020/2021.

Por último, o nivel de accesibilidade á información en Galicia sobre o financiamento adicional para facer fronte á COVID-19 no ámbito educativo foi alto.

Más en El Portal de la Infancia