Sete mil euros para ás orfas e orfos das vítimas mortais por violencia de xénero

axudas xunta de galicia para orfos e orfas

A Xunta de Galicia informa que seguirá a indeminzar ás orfas e orfos.

A Xunta de Galicia informa que seguirá a indeminzar ás orfas e orfos das vítimas mortais por violencia de xénero e ás mulleres feridas graves nas agresións.

Así, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica unha nova convocatoria das axudas. A Xunta de Galicia as dirixe ás fillas e fillos menores de 30 anos de vítimas mortais por violencia de xénero. Ademais a mulleres que resultaran gravemente feridas como consecuencia dunha agresión.

Data tope para solicitar as axudas

Tamén o orzamento destas indemnizacións para 2023 ascende a 70.000 euros. Son ampliables en función das necesidades. As axudas poden solicitarse xa ata o 30 de novembro de 2013.

Neste sentido, as persoas beneficiaras recibirán 7.000 euros nunha única achega, no marco das medidas de asistencia integral que a comunidade brinda para apoiar a mulleres e menores no seu proceso de recuperación.

Ademais, á marxe da renda familiar, poden recibir a contía cada unha das fillas ou fillos da vítima mortal de violencia de xénero que na data do falecemento da nai sexan menores de idade e conviviran con ela. Tamén está prevista indemnización para os e as descendentes maiores de idade ata 30 anos, que dependeran economicamente da nai e/ou do pai agresor sen recibir rendas ou que estas, en cómputo anual, non superen o equivalente a 12 meses do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples vixente (Iprem).

Tamén, no caso das mulleres feridas polas agresións, a Xunta indemnizará ás afectadas por lesións requiran de hospitalización e que, na data das mesmas, sexan maiores de idade ou emancipadas, con residencia en Galicia e se topen en situación de precariedade económica.

En ambos os dous casos, para poder acceder á convocatoria de 2023, os feitos teñen que terse producido con posterioridade ao 1 de xullo de 2021.

Aclarar que a iniciativa enmárcase no conxunto de medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de
énero que Galicia está a desenvolver. A Xunta apoiou con esta iniciativa a un total de 17 persoas (8 orfos e 9 mulleres) desde o ano 2019, cando se publicou por primeira vez esta actuación.

Más en El Portal de la Infancia