Los alumnos de Barrionovo diseñadores de posavasos

El Concello reparte 15.000 posavasos diseñados por los alumnos de la escuela infantil de Barrionovo como una iniciativa que conjuna una acción de promoción económica, otra de normalización lingüística y una tercera de educación. Así que el Concello comenzó a repartir estos posavasos con el objetivo "de que o programa de dinamización lingüística “Xantar Arteixo”, que...

posavaso-webEl Concello reparte 15.000 posavasos diseñados por los alumnos de la escuela infantil de Barrionovo como una iniciativa que conjuna una acción de promoción económica, otra de normalización lingüística y una tercera de educación.

Así que el Concello comenzó a repartir estos posavasos con el objetivo "de que o programa de dinamización lingüística “Xantar Arteixo”, que xa se iniciou o ano pasado coa edición dos manteis individuais de papel, teña repercusións positivas na economía hosteleira do concello e estexa combinada cunha acción educativa feita polos alumnos da escola infantil de Barrionovo, que ten entre 3 e seis anos de idade".

"A iniciativa consiste, explican, na edición de pousavasos nos que se inseriron pinturas realizadas polas nenas e nenos que teñen como centro de interese o mar e a súa microtoponimia. Así o lema elixido por eles foi: “Arteixo fala mar...en galego”. Coa guía da súa mestra, que elixiiu os doce mellores para seren editados, inseríronse nomes do litoral que máis frecuentemente se transcriben incorrectamente con frecuencia ou que despertan máis curiosidade: Valcovo, O Rexedoiro, O Reiro, O Llol, Augacae, Auga Doce, etc. Tamén se inseriron os logos do centro educativo, da Rede de Dinamización Lingüística, do concello de Arteixo e da Deputación da Coruña".