Novas obras de saneamento e abastecemento en Larín

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través vén de adxudicar a execución das obras de en Larín nos núcleos de Areal, Pedroso e Coque

A nova intervención na parroquia de Larín ten un prazo de execución de tres meses. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar a execución das obras de saneamento e abastecemento nos núcleos de Areal, Pedroso e Coque, no concello de Arteixo.

Este contrato, adxudicado á empresa Proyecon Galicia S.A., contará cunha achega que ronda os 144.000 euros e dispón dun prazo de execución des tres meses.

A intervención consistirá na execución dunha rede de fecais

cunha lonxitude total de 1.546 metros de tubaxe. Esta constará de dous

colectores principais e dous secundarios, que recollerán os vertidos das

vivendas situadas a ambas marxes da estrada AC-552 para conducilos á estación

depuradora de augas residuais (EDAR) de Groba.

A rede de abastecemento terá unha lonxitude de 933 metros,

que se conectará coas tubaxes existentes. Instalarase un grupo de presión para

alcanzar a cota máxima de 253 metros que é á hai que dar servizo.

Cómpre lembrar que esta obras adxudicadas veñen a sumarse a

outra intervención de proxecto de mellora de saneamento e abastecemento noutros

núcleos desta parroquia de Larín, concretamente en Larín de Arriba, Salto do

Carro e Groba de Abaixo. Neste caso, a intervención foi recentemente adxudicada

por máis de 132.000 euros á empresa Construcciones Ramón Vázquez y Reino, S.L.

A Xunta, con estas actuacións, segue avanzando e traballando

para darlle resposta ás necesidades do concello e no seu apoio ao

desenvolvemento das infraestruturas hidráulicas desta parroquia, que está a

rexistrar unha crecente actividade turística, polo que é precisa a ampliación

destes servizos municipais.

Esta intervención está cofinanciada por Augas de Galicia a

través do fondo europeo Feader no marco do Programa de Desenvolvemento Rural

(PDR) Galicia 14-20.