El Psoe presenta un plan para "reducir a fenda dixital e de aprendizaxe"

El socialista Martín Seco, vocero del grupo, explica los motivos por los que presentan un plan para "reducir a fenda dixital e de aprendizaxe"
Dixital moción Psoe Concello de Arteixo
photo_camera El Covid-19 expuso la brecha digital y de aprendizaje de alumnos y alumnas

Martín Seco, vocero del grupo socialista, presenta a consideración del Pleno de la Corporación Municipal una moción "en relación coa creación dun Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe"

Desde el grupo socialista de Arteixo, a través de su vocero, Martín Seco, explican los motivos por los que presentan un plan para "reducir a fenda dixital e de aprendizaxe". Asegura que el confinamiento por COVID19 puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema educativo.

Por lo tanto, el Psoe local solicita que el Concello de Arteixo inste a la Xunta de Galicia a "probar un Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe, no marco das súas competencias autonómicas, que axude a superar as desigualdades existentes garantindo a equidade e calidade do noso sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso alumnado para que siga aprendendo nas mellores condicións
posibles".

Concretamente, el Plan deberá incluir:

  1. O impulso dun grupo de traballo que analice a situación actual en relación coa fenda dixital e de aprendizaxe que existe nos centros educativos da Comunidade autónoma.
  2. O deseño e posta en marcha, atendendo ao seu respectivo nivel competencial, de programas de radio e/ou dunha TV educativa con canles en aberto que ofrezan unha formación adecuada ás distintas etapas educativas para zonas sen Internet ou sen televisión por cable, dando cobertura así ao alumnado sen ordenador nin conexión.
  3. Propostas de acordos coas empresas de telecomunicacións, así como educativas e a UNED para eliminar ou reducir ao máximo o custo de acceso aos recursos educativos online que potencien a utilización de plataformas, a escola virtual a distancia, como vías para que o alumnado poida avanzar ao seu propio ritmo de aprendizaxe.
  4. Traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para que o Programa de Extensión da Banda Ancha de Nova Xeración (PEGA-NGA) que prevé axudas para as zonas onde non hai cobertura se implemente canto antes propiciando que o 100% da poboación en España teña acceso a internet.

El último punto

Para finalizar la solicitud, el último punto de la moción está referido a "coordinar actuacións para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe co obxectivo de:

  • a) Adoptar as medidas necesarias para que o alumnado que o necesite acceda a axudas específicas que lle permitan obter un dispositivo persoal con conexión á rede que poida utilizar no seu fogar para o seu proceso de aprendizaxe.
  • b)Poñer en marcha un plan especial de formación para os docentes en capacitación TIC sobre metodoloxías de ensinos activos a través de ferramentas de aprendizaxe a distancia.
  • c) Poñer en marcha acciones de formación dirixidas ás familias e outros axentes da comunidade educativa co obxectivo de formarlles en competencia dixital e ser máis eficaces no uso das TIC,e así servir de apoio na aprendizaxe dos seus fillos e fillas.
  • d)Contribuír a activar redes de voluntariado educativo: non presencial, vía telemática ou telefónica. Consistiría en prestar axuda e asesorar ás familias co fin de axudar para afrontar retos didácticos específicos: idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos, etc.
  • e) Capacitar dixitalmente e potenciar a acción de todos os servizos educativos de apoio (orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, outros técnicos, servizos sociais …) en contacto e a disposición do centro/zona escolar e de todo o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
  • f) Elaborar un protocolo de actuacións educativas ante calquera posible suspensión da actividade presencial e por motivos de excepcionalidade, alarma ou urxencia.