Axudas directas a través de "Impacto autónomo"

O prazo de solicitude das axudas directas para autónomos da Xunta de Galicia poden pedirse desde o 9 de xaneiro ata o 9 de febreiro.
axudas directas arteixo
photo_camera Covandonga Toca, secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, nunha visita que realizou en Lugo

As axudas directas da consellería de Promocion do Emprego e Igualdade poden pedirse a partir de 9 de xaneiro.

O prazo de solicitude das axudas directas da Secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social poden pedirse desde o 9 de xaneiro ata o 9 de febreiro.

Entonces, o Diario Oficial de Galicia publicou as bases da convocatoria da primeira edición desta iniciativa, que conta cun investimento de 30 millóns de euros. Ofrece axudas directas ás persoas autónomas de entre 800 euros e 1.500 euros para minimizar o impacto da suba dos custos en materias primas e dos subministros.

Ademais, Impacto autónomo pretende, axudar de xeito específico ás persoas traballadoras por conta propia a paliar o custe da vida.

Tamén os beneficiarios das novas axudas serán as persoas autónomas dadas de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (Reta) ou Réxime do Mar. Ademais están incluídas:

  • as persoas autónomas societarias
  • microempresas de ata 10 traballadoras e traballadores
  • os mutualistas

Así as bases sinalan que será obriga contar con domicilio social en Galicia e ter uns rendementos netos mínimos de 10.000 euros e máximos de 30.000 euros no último exercicio económico pechado (ano 2021).

Autónomos societarios

Mientras, para o caso dos autónomos societarios, ademais a facturación da sociedade deberá ter un mínimo de 50.000 euros e non poderá superar os 750.000 euros.

Luego poderán ser persoas beneficiarias:

  • os traballadores por conta propia de tempada que están de alta no momento da presentación da solicitude de axudas
  • e que teñan estado de alta un mínimo de catro meses e un máximo de nove meses nos anos 2021 e 2022

A contía dos apoios establecerase en función dos rendementos netos e conforme á escala que se publica no Diario Oficial de Galicia (DOG). Para as persoas autónomas de tempada, os importes reduciranse á metade. É preciso indicar que estas axudas son compatibles con calquera outro tipo de apoio da Xunta que impulsen o emprego autónomo.

Concluyendo, para aquelas actividades que se desenvolvan en establecementos fixos abertos ao público, o negocio deberá estar aberto ao público durante os seis meses posteriores á publicación da orde de axudas.

Os 30 millóns de euros de investimento son adicionais aos 33 millóns de euros de orzamento da Xunta para 2023.