Iago foise pra Alemania

Antía pra Nova York

Sabela segue buscando

Onde lle pode ir mellor

Xa volven bágoas de sangue

a tinguir a nosa terra

xa os fillos Da Galiza

volven alonxarse dela

Non choran nenos nos portos

nin maletas de cartón

pero o sentimento é o mesmo

desgarrase o corazón

Xa non son pais de familia

nin as familias enteiras

desta volta a xuventude

terá que saldar as débedas

Xa non din adeus agora

a prados ríos e arboredas

pero o sentimento é o mesmo

canto doe non poder velas

¿Pra onde emigras Manoliño

Antonciño e ti Taresa?

imos a onde nos queiran

a traballar no que sexa

Agora as cousas trocaron

xa non queren a calquera

agora lévanse lonxe

o mellor da nosa terra

Esperta axiña Galiza

esperta patria Galega

procura pan pra os teus fillos

outra diáspora se achega

Non deixes que por ti choren

Iago,Antía nin Leonor

non os obrigues a deixarte

que non sintan esa dor.

José Vázquez Liste