El Bloque pide actuaciones al servicio de los vecinos de Rañobre

El Bloque Nacionalista de Arteixo, en un comunicado, lamenta "a falta de atención do goberno municipal diante dos problemas que padece desde hai anos o núcleo e que lonxe de amañarse cada día

El Bloque Nacionalista de Arteixo, en un comunicado, lamenta "a falta de atención do goberno municipal diante dos problemas que padece desde hai anos o núcleo e que lonxe de amañarse cada día son máis".

Los nacionalistas apuntan como motivo un abandono por parte del partido popular en el Gobierno:  "O abandono das pequenas pistas, con reparcheos feitos sen ton nen son ou con buracos importantes na estrada que pasa polo medios do núcleo, con falta de recollida de pluviais, inexistencia de limpeza de beiravías, asolagamento na parada do bus, pésima colocación de contedores do lixo, tapas de saneamento perigosas na subida a Rañobre desde o Polígono de Sabón etc son algunhas das inmediatas inversións que se deberían facer no núcleo. O certo é que moitas das demandas da veciñanza do lugar son xa históricas e sempre foron compromisos sen mingún tipo de materialización por parte dos gobernos, “Ao señor Calvelo enchíaselle a boca falando de todo o que ía facer mais leva ano e medio no goberno e nin un só euro en inversións na zona, está claro que unha cousa é predicar e outra dar trigo”.

Para el BNG "Rañobre é un dos núcleos de poboación afectados polas obras de contrución do Porto de Punta Lagosteira a día de hoxe descoñecemos as compensacións que vai facer a Autoridade Portuaria no núcleo, non sabemos nada do acceso ferroviario e tampouco hai por parte do concello ningún interese na priorización de postos de traballo para as persoas da zona nas obras portuarias. Non hai absolutamente nada tampouco a respecto das posíbeis inversión culturais en virtude do 1% cultural ao que están suxeitas as obras públicas, nin noticias hai da compra do terreo donde se ía ubicar un parque público.

 También los nacionalistas llaman la atención "sobre a falta de inforación do goberno municipal a respecto do tratamento que vai ter a zona do futuro Plan Xeral de Ordenación urbana non se sabe nada e moito menos sabemos tampouco cales foron os resultados do informe de valoración feito por un Enxeñeiro municipal a respecto da grietas de varias casas de Suevos e Rañobre e que foi acordado no mes de maio de 2012, está é a política da desinformación e da ocultación do PP”.