Las mociones del PSOE no encuentran respaldo en el gobierno municipal

Estas mociones, dice Martín Seco, "só trataban de solicitar a mellora na xestión que reciben os nosos veciños, usuarios da axuda no fogar e pediatría"

El PSOE de Arteixo critica que el gobierno local haya votado en contra de sendas mociones presentadas por su grupo municipal. Estas mociones "só trataban de solicitar a mellora na xestión que reciben os nosos veciños, usuarios da axuda no fogar e pediatría", explica Martín Seco, su portavoz.

Según argumentaron en el pleno ordinario de ayer, en primer lugar los socialistas instan "Á Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é propia, ou cando menos, dotar aos concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlles fronte, chegando como mínimo á aportación que fai a Deputación de A Coruña". Al mismo tiempo, piden "Á Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos, a través da FEGAMP, nos primeiros catro meses do ano 2020, un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 2020 que permita aos concellos manter e mellorar o servizo de atención á dependencia e axuda no fogar".

Segunda moción

En

otro orden, el gupo de gobierno tampoco apoyó las segunda moción en

la que la oposición socialista solicita a

la Xunta de Galicia:

1.Dotar

da maior estabilidade posible aos/as profesionais de pediatría,

traballadores do Sistema galego de saúde, co obxecto de que non se

consolide a súa precaria situación laboral, evitando así a fuga de

profesionais por motivos de condicións laborais.

2.

Retrasar

voluntariamente a idade de xubilación dos profesionais.

3.Desenvolver

un plan de contratación de profesionais de pediatría en atención

primaria, abrindo a posibilidade de incorporar o maior número

posible de especialistas, para obter unha solución o máis áxil

posible do problema da ausencia de persoal para o servizo.

4.

Acordar co Goberno de España a axilización dos procesos de

acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada

en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios

para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso

formativo.

5. Continuar coa implantación de enfermaría pediátrica, xa que a pesar da creación da especialidade no ano 2005, o impacto deste novo especialista en atención á infancia en Atención Primaria é escasa ou nula.

Las primeras mociones del año presentadas por el PSOE local en el pleno del día 30, no convencieron a sus rivales políticos.