Axudas para compra de libros e mobilidade estudiantil

Ademáis das axudas, a concellería de Educación ofrece un programa anual de actividades extraescolares nos centros educativos
Programa de actividades e axudas para a conciliación
photo_camera A concellería de Educación aposta polas axudas continuas e a conciliación das familias de Arteixo

Arteixo abre o prazo para solicitar as axudas dado que as actividades extraescolares comezaron estos días

A concellería de Educación, que dirixe Inés Ramos, aposta polas axudas continuas e o favorecemento da conciliación das familias de Arteixo. Para o inicio do curso escolar conta cunha partida orzamentaria de 248.000 euros para programas de conciliación -Madrugadores, actividades extraescolares e comedor.

 • Para libros e material didáctico de Educación Infantil: O prazo vai do 1 ao 20 de outubro. No momento de presentar a solicitude, as familias xa poderán  presentar tamés a/s factura/s do material adquirido obxecto da subvención. De maneira habiltual véñense concedendo axudas a un total de 200 familias.
 • De mobilidade: para estudantes de calquera nivel educativo que estudien fóra de Arteixo. Do 1 ao 30 de outubro, unha vez rematado o período de matrícula dos niveis postobrigatorios, abrirase o prazo para solicitar as axudas á mobilidade.

Programa anual

Ademáis, a concellería de Educación ofrece un programa anual de actividades extraescolares nos centros educativos de Educación Infantil e Primaria e nas escolas. Este ano hai apuntados a este servizo un total de 535 alumnos. Os obxetivos que se perseguen son:

 • Exercitación das capacidades básicas e coordinativas
 • Adquisición de técnicas inicias de cada unha das actividades propostas
 • Educación psicomotriz
 • Participación en actividades lúdicas
 • Desenvolvemento autónomo, físico, intelectual, afectivo e social dos participantes
 • Habilidades sociais
 • Aceptación das normas, consecución de obxectivos, respecto aos compañeiros e compañeiras, aceptación dos diferentes niveis de habilidades

Actividades

 • Artesanía-Manualidades
 • Robótica
 • Taller de Arte
 • Oratoria e liderazgo
 • Pandeireta
 • Idioma estranxeiro
 • Baile galego
 • Taller de Ciencia-Investigamos
 • Baile Moderno
 • Taller de emprendemento
 • Música
 • Mecanografía
 • Teatro
 • Novas tecnoloxías-Informática
 • Técnicas de Estudo
 • Xogando
 • Guitarra

Ademáis nas Educación Infantil pódese asistir á actividade “Concilia Pequechos” e a outras correspondente ao seu nivel educativo no centro de referencia. A través deste programna desenvólvense conceptos básicos ao longo do curso cunha distribución trimestral. Conta cos seguintes contidos:

 1. Primeiro trimestre: Xogamos - Técnicas de psicomotricidade a través de xogos
 2. Segundo trimestre: Cantamos – Técnicas básicas de educación musical, familiarización con instrumentos musicais e cantigas infantís
 3. Terceiro trimestre: Falamos – Conceptos de idioma estranxeiros (inglés) para a adquisición de vocablos adaptados ao nivel dos participantes